Derneğimizin 2016 Yılı olağan Genel Kurul toplantısı Hakkında

Derneğimizin 2016 Yılı olağan Genel Kurul toplantısı 22 Şubat 2016 Pazartesi Günü saat 15:30'da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapılacaktır. Söz konusu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul toplantısı 22 Mart Salı günü saat 16:45 de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yapılacaktır.  Tüm üyelerimizin katılımını rica eder saygılar sunarız.

Genel Kurul Gündemi

 1) Açılış

 2)  Divan Kurulu seçimi 

 3)  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

 4)  Denetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması

 5)  Yönetim ve Denetim Kurallarının İbrazı

 6)  Bilançonun Okunması

 7)  Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

 8)  Taslak Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması

 9)  Dilek ve Temenniler

10) Kapanış