TIP EĞİTİMİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI DUYURU

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği’nin Tüzüğünde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi gündemi ile 19 Haziran 2017 Pazartesi günü saat 12:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu adresinde Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul, 19 Haziran 2017 tarihli toplantısında kurul için yeter sayının sağlanamaması durumunda aynı gündem ile 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 12:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Salonu adresinde yapılacaktır.

Genel kurul üyelerimize önemle duyrulur.

Genel Kurul Gündemi

 1) Açılış ve yoklama

 2)  Kongre Başkanlık Divanı seçimi 

 3)  Saygı duruşu

 4)  Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerin okunması ve tartışılması

 5)  Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerin oylanması

 6)  Dilekler ve temenniler

 7)  Kapanış