VIII. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ 7 - 9 Mayıs 2014 Yeditepe Üniversitesi

 


 
Bildiri kitapcığı kısa süre içerisinde PDF olarak Buradan yaımlanacaktır.

 


Derneğimiz tarafından Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen 8. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi başarıyla gerçekleştirildi.

Kongrede Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Dekanlığı yanı sıra Tıp Dekanlar Konseyi Başkanlığı, çok sayıda tıp fakültesinin Dekan veya Dekan Yardımcıları ve 49 farklı üniversitenin öğretim üyeleri olmak üzere 200’ün üzerinde katılımcı vardı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, Devlet Hastanesi, Özel Hastane, Toplum Sağlığı Merkezi, tıp eğitimi alanında faaliyet gösteren dernek temsilcilerinin ve AMEE Başkanı Prof.Dr. Trudie E.Roberts, AMEE genel sekreteri Prof.Dr. Ronald.M.Harden’nın da konuşmacı olarak yer aldıkları toplam 9 oturum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Harden'ın katılımı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Ayrıca kongre öncesinde “Standardize/Simüle Hasta Eğitimi” ve “Niteliksel Araştırmalar” konularında 25 katılımcının yer aldığı kurs gerçekleştirildi. Toplam 135 bildiri başvurusu yapıldı, kongre bilimsel danışma kurulu tarafından seçilen 15’i sözlü, 120 poster bildiri sunuldu. 6 Poster bildirisine ödül verildi.

Sonuç raporu için tıklayınız.

 

 

 Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr.Hakan Abacıoğlu

Prof.Dr. Cüneyt Orhan Kara

Doç.Dr. Erol Gürpınar

Doç.Dr. Işıl İrem Budakoğlu

Yrd.Doç.Dr. Levent Altıntaş

Yrd.Doç.Dr. Esin Kulaç

Yrd.Doç.Dr. H. Cahit Taşkıran

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Konuklarımız  

Prof R.Harden'ın katılımı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.


 

 
GENEL BİLGİLER 


Kongre
7-9 Mayıs 2014  tarihlerinde, Yeditepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde  gerçekleştirillecektir.
 

 KONGRE DÜZENLEME KURULU


 
Kongre Eşbaşkanları

Prof.Dr. Sina Ercan,
 YÜ. Tıp Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu  
TEGED Başkanı


Kongre Genel Sekreteri
Doç. Dr. Işıl İrem Budakoğlu,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,   TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Kongre Yerel Sekreteri
Yrd.Doç. Dr. Ayşe Arzu Akalın
Yeditepe Üniversitesi Tıp FakültesiGenel Düzenleme Kurulu   


Doç. Dr. Erol Gürpınar,

 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Başkan Yrd.

Prof. Dr. Cüneyt O. Kara
 
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, TEGED Genel Sekreteri ve Saymanı

Yrd.Doç.Dr. Levent Altıntaş, 
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD.,
TEGED Yönetim Kurulu Üyesi


Yrd. Doç. Dr. Esin Kulaç, 

Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi,Tıp Eğitimi AD.
TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd Doç. Dr.H.Cahit Taşkıran
 
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi
TEGED Yönetim Kurulu Üyesi

Yerel Düzenleme Kurulu


Doç. Dr.İbrahim Çağatay Acuner
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Reha Cengizlier
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Gülden Çelik
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Yeşim Gürol
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Güldal İzbırak
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd.Doç. Dr. Elif Çiğdem Kaspar
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Selami Sözübir
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd.Doç. Dr. Özlem Tanrıöver
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Sibel Temur
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Yerel Düzenleme Kurulu üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

TUBİTAK tarafından Kongre Destek Programı (2223 B) ile desteklenmektedir.

 

  KONGRE ANA SPONSORU