Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı Sayı 35 (2012)

Değerli Okurlar, 
 
Tıp Eğitimi Dünyası yeni sayısıyla karşınızda. Bu sayıda da Tıp Eğitiminin farklı
yönleriyle ilgili 5 makale yer almakta. 
 
M.Ali Gülpınar ve arkadaşları, dergimizin önceki sayılarında yayınlanan uzmanlık 
eğitim için hazırladıkları ilk rehberden  sonra bu kez Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim 
için Çerçeve Eğitim Programı Geliştirme Rehberini sunuyorlar. Çok kapsamlı bu 
kılavuz eğitim programları hazırlama ve geliştirmede önemli bir başvuru kaynağı
olacaktır. 
 
Zeynep Baykan ve arkadaşlarının çalışması Kalp Sesleri derslerinde model 
kullanımının öğrenci memnuniyeti ve öğrenme üzerine olumlu etkilerini 
göstermişlerdir. 
 
Melis Naçar ve arkadaşlarının çalışması ise Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıf 
öğrencilerinde tükenmişlik durumunu araştırmış ve bir gruba yapılan tükenmişlikle 
baş edebilme için yapılan eğitimin olumlu sonuçlarını göstermişlerdir.

Tıp eğitiminin henüz başındaki bu yurgulamanın uzun erimli sonuçlarının da olumlu olacağı
düşünülerek hekim adaylarına bu eğitimin verilmesinin olumlu olacağı açıktır. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Zeliha Cansever ve arkadaşları, çalışmalarında, Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine çalıştay yoluyla profesyonellik 
konusunda farkındalık kazandırıldığını ancak bunun uzun dönemde geliştirilip pekiştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. 
 
Hülya Aybek ve arkadaşları ilginç bir çalışma sunmaktadırlar: tıp fakültesi ilk üç sınıfındaki öğrencilerin “doktor” kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar  ile bunları
sınıflandırdıkları çalışma hekim adaylarının gözünden olması açısından ilginçtir.  Dergimizde bu sayıda ayrıca Tıp Eğitimi Anabilim Dalları V.Kış Okulu sonuç raporu 
yer almaktadır. Tıp Eğitimi Kongreleri dışında yapılan ve artık gelenekselleşen bu toplantıların verimli sonuçlarını bizlerle paylaşan katılımcılara dergimiz adına 

Teşekkür ederim. 
Saygılarımla, 
Prof. Dr. Sabri KEMAHLI 
Editör