VIII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi Başarıyla Gerçekleştirildi

 Derneğimiz tarafından Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenen Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu’na 49 farklı tıp fakültesinden 200’ün üzerinde katılım vardı.

Kongrede Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Dekanlığı yanı sıra Tıp Dekanlar Konseyi Başkanlığı,  çok sayıda tıp fakültesinin Dekan veya Dekan Yardımcıları ve 49 farklı üniversitenin öğretim üyeleri olmak üzere 200’ün üzerinde katılımcı vardı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, Devlet Hastanesi, Özel Hastane, Toplum Sağlığı Merkezi, tıp eğitimi alanında faaliyet gösteren dernek temsilcilerinin ve AMEE Başkanı Prof.Dr. Trudie E.Roberts, AMEE genel sekreteri Prof.Dr. Ronald.M.Harden’nın da konuşmacı olarak yer aldıkları toplam 9 oturum gerçekleştirildi. Ayrıca kongre öncesinde “Standardize/Simüle Hasta Eğitimi” ve “Niteliksel Araştırmalar” konularında 25 katılımcının yer aldığı kurs gerçekleştirildi. Toplam 135 bildiri başvurusu yapıldı, kongre bilimsel danışma kurulu tarafından seçilen 15’i sözlü, 120 poster bildiri sunuldu. 6 Poster bildirisine ödül verildi.